ELEKTROBET  Stanisław Benet  świadczy usługi w zakresie:


Wykonania instalacji:

- elektrycznych,

- przemysłowych,
- alarmowych,
- odgromowych,
- przyłączenia odbiorców indywidualnych do sieci elektrycznej.

 Wykonania pomiarów ochronnych zgodnie z wymogami SEP do 1 kV w szczególności:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- stanu izolacji kabli oraz elektrourządzeń,
- skuteczności instalacji odgromowej.

 
Wszelkiego rodzaju naprawy instalacji w momencie wystąpienia usterki.Kontakt:

Stanisław Benet
Tel. kom. 695 512
839
Fax: 058 686 84 13
E-mail:
elektrobet[at]wp.pl